Prečo si vybrať práve nás

Pretože spoločnosť Iliris, s.r.o. je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá vďaka bohatým skúsenostiam ponúka svojim klientom a partnerom fundraisingové poradenstvo, vedenie účtovníctva, lektorské služby v obore cudzích jazykov a mnoho iného. Naši experti pre Vás vytvoria kompletný prehľad služieb a možností financovania Vašich zámerov z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, Európskej Únie, komunitárnych programov, nadnárodných finančných mechanizmov a ostatných dostupných finančných zdrojov podľa aktuálnych vyhlásených Výziev.

Na základe niekoľkoročných skúseností individuálnych poradcov našej spoločnosti, sme v popredí na trhu v poskytovaní služieb v oblasti plánovania, školení a poradenstva.


Dodatočné informácie

Spoločnosť Iliris, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Banská Bystrica pod Vložkou číslo 25767/S.

Hlavné predmety podnikania:

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby: Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vedenie účtovníctva Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Verejné obstarávanie Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Verejné obstarávanie


Naša spoločnosť

Ponúkame:


Spolupracujú s nami interní aj externí špecialisti v daných oblastiach, vďaka ktorým sa naplnia ciele všetkých zúčastnených. Pracujeme nie len na národnej úrovni, ale aj na nadnárodnej.


Preto je pre nás samozrejmou súčasťou aj ponuka nasledovných služieb:Lektori a prekladatelia

Naša spoločnosť Vám ponúka lektorské a prekladateľské služby v obore jazykov : Anglický, Francúzsky a Nemecký.
Realizujeme väčšinou Bussiness English školenia, skupinové aj individuálne.
Zároveň vyučujeme Anglický jazyk individuálnym spôsobom "one to one" komunikačným prístupom priamou metódou.
Pre Vašu firmu, či pre Vás, pripravíme intenzívne kurzy šité na mieru.

Účtovníci

Naši špecialisti Vám poradia v oblasti legislatívnych zmien a zabezpečí a plynulý chod účtovnej jednotky.
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva právnických osôb nezriadených za účelom podnikania
- komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva podnikateľských subjektov
- komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva právnických osôb nezriadených za účelom podnikania
- personalistika
- výpočet a spracovanie miezd
- zabezpečovanie agendy týkajúcej sa daňových úradov, zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
- spracovanie daňových priznaní za daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel
- ekonomické a účtovné poradenstvo

Fundraiseri

Naši odborníci Vás radi prevedú možnosťami v prospech profesionalizácie Vášho získavania zdrojov. Či ide o analýzu prostredia a zdrojov, formulovanie fundraisingovej stratégie, či využívanie nástrojov fundraisingu, získavanie nových donorov, alebo nových inšpirácii pre fundraising,- to všetko Vám zvýši mieru úspechu.

Projektoví manažéri

Naši projektoví manažéri Vám pomôžu vybrať vhodný operačný program pre uskutočnenie Vašej vízie. Vypracujú žiadosť o dotáciu, grant, alebo nenávratný finančný príspevok podľa požiadaviek klienta a v nadväznosti na predmetnú Výzvu. Ku každej žiadosti pristupujeme individuálne od tvorby projektov až po ich prípadné riadenie a implementáciu po schválení.


Kontaktujte nás


Konatakt

email: info@iliris.sk
tel. 0948 527 971 (+421)